28-02-2023

Stroomverlies bij Elektrische auto’s opladen

Weet jij hoeveel elektriciteit je elektrische auto verbruikt? Tuurlijk, denk je, het verbruik wordt duidelijk aangegeven door de boordcomputer. Maar helaas is dat niet de hele waarheid. 

Uit onderzoek van Adac, het Duitse equivalent van ANWB, is gebleken dat er mogelijk sprake is van stroomverlies bij het (thuis) opladen van elektrische auto’s. In tijden van energietekorten en stijgende elektriciteitsprijzen wil je dit verlies natuurlijk zo laag mogelijk houden!

Auto thuis opladen kan zuiniger 

Je kunt een elektrische of plug-in hybride op verschillende manieren opladen. Dit kan bijvoorbeeld via een laadkabel, maar ook via een ‘wallbox’. Een wallbox is een toegankelijke tool, waarmee je een elektrische auto kunt opladen via een contact aan de muur. Dit zorgt er niet alleen voor dat je veel sneller je auto kunt opladen, het voorkomt volgens het onderzoek van Adac ook meer stroomverlies dan bij de andere oplaadmogelijkheden. 

Het onderzoek

Adac heeft meerdere elektrische auto's onderzocht op stroomverbruik bij het bijladen aan de 220/230V-aansluiting en aan een wallbox. De batterijen van de elektrische auto’s werden steeds met 20% geladen onder dezelfde omstandigheden. De resultaten zijn hierin heel duidelijk: afhankelijk van hoe het opladen gebeurt - thuis aan het "normale" stopcontact, aan de wallbox met maximaal 11 kW of met een gehalveerd vermogen - de laadverliezen zijn heel verschillend.

Bij het vergelijken van de resultaten, valt gelijk op dat het rendement van het laden aan de wallbox voor alle elektrische testvoertuigen aanzienlijk beter is dan aan het stopcontact.

De oorzaak van het stroomverlies

Volgens Adac zijn er verschillende oorzaken van het stroomverlies. Ten eerste gaat er stroom verloren door de bekabeling naar de accu. Bij een standaard lader ligt het stroomverlies rond de 4% door de bekabeling, waarbij het bij de Wallbox maar rond de 1% ligt. 

Tevens is er altijd nog stroomverlies door de boordlader, ongeacht de methode. Verdere relevante verliezen treden op in het 12-volt boordnet. De reden: tijdens het laden zijn een aantal controle-eenheden actief. Er is alleen al 100 tot 300 watt nodig om de componenten voor de besturing van het laadproces te laten werken.

Laad met een zo hoog mogelijk vermogen 

Bij het laden met wisselstroom geldt de vuistregel: Hoe hoger het laadvermogen, hoe korter het laadproces en hoe lager de laadverliezen. Uit kostenoverwegingen is het daarom raadzaam altijd op te laden bij de wallbox met maximaal laadvermogen. 

Voor een goede laadefficiëntie moet de batterij zo snel mogelijk vol zijn om zoveel mogelijk stroomverlies te voorkomen. 

Efficiënter en sneller opladen met GRID

Ontdek nu de voordelen van efficiënter en sneller opladen! Bekijk de laadpalen bij jou in de buurt en vind het perfecte oplaadpunt voor jouw elektrische auto. Laad op met maximaal vermogen en minimaliseer stroomverlies. Samen zorgen we voor duurzaam rijden in Europa!

#element-chatbox-button#