GRID's Algemene voorwaarden / Gebruiksvoorwaarden

Beste gebruiker

Bedankt voor het kiezen van GRID.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de producten en/of diensten gebruikt of aanvraagt die u via de GRID-applicatie(s), -website(s) en -platform ter beschikking worden gesteld, omdat ze belangrijke informatie bevatten over de producten en/of diensten, uw rechten en andere belangrijke informatie.

Belangrijkste principes

 • Definities
 • Voorwaarden
 • Contactgegevens
 • Belangrijkste principes

De kernbeginselen van GRID zijn als volgt:

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle mobiele applicatie(s) en/of website(s) van GRID en GRID Producten.
 • De App(s)/Website(s) Diensten stellen u in staat om producten en/of diensten van Derdenaanbieders ("Diensten van Derden") en van GRID ("Door GRID Geleverde Diensten") aan te vragen. Zowel Diensten van Derden als door GRID geleverde Diensten worden geleverd of beschikbaar gemaakt als Producten van GRID.
 • Voor door GRID geleverde Diensten sluit u een rechtstreekse overeenkomst met GRID voor de levering van deze producten en/of diensten. Voor Diensten van Derden contracteert u rechtstreeks met Aanbieders van Derden en treedt GRID op als agent om u in staat te stellen deze producten en/of diensten aan te vragen en te ontvangen.
 • Voor het gebruik van Diensten van derden of de door het Net geleverde Diensten kan u gevraagd worden om bijkomende voorwaarden te aanvaarden die uw gebruik van die producten en/of diensten regelen.
 • We werken deze Voorwaarden voortdurend bij en passen ze van tijd tot tijd aan. Vergeet niet om deze Voorwaarden te controleren voordat u de App(s)/Website(s) Diensten gebruikt of GRID Producten gebruikt, aangezien in alle gevallen de nieuwste set Voorwaarden van toepassing is.
 • Definities

"App(s)/Website(s) Diensten" betekent de door Grod aan u geleverde diensten, bestaande uit: (a) toegang tot en gebruik van de mobiele applicatie(s) en/of website(s) van GRID waarmee u door GRID geleverde Diensten en/of Diensten van Derden kunt aanvragen en ontvangen; en/of (b) diensten voor het innen van betalingen en het verwerken van betalingen (inclusief het uitschrijven van facturen en ontvangstbewijzen namens Derdenaanbieders) waarmee wij u kosten in rekening kunnen brengen en kunnen betalen op de bankrekening van GRID of Derdenaanbieders, al naar gelang het geval, en GRID kan gelieerde ondernemingen of derden inschakelen om deze diensten voor het innen van betalingen en het verwerken van betalingen namens haar te verlenen.

"Derdenaanbieders" zijn onafhankelijke derden en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onafhankelijke parkeeraanbieders, aanbieders van EV-laadstations en andere aanbieders van (infrastructuurgerelateerde) diensten via GRID.

"Diensten van Derden" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, diensten en goederen op het gebied van vervoer, reizen, bezorging, logistiek en mobiliteit, aan u geleverd door onafhankelijke Derden-aanbieders. Deze worden u ter beschikking gesteld door uw gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten.

"GRID" betekent GRID.com B.V., of een van haar dochterondernemingen of filialen ("wij" of "ons").

"GRID Charge Card(s)" betekent een fysieke betaalkaart waarop geld kan worden gestort zodat de kaart kan worden gebruikt om GRID Producten te betalen.

"Netproducten" betekent door het Net geleverde Diensten en Diensten van Derden.

"Door GRID Geleverde Diensten", omvatten, maar zijn niet beperkt tot, diensten op het gebied van transport, reizen, levering, logistiek en mobiliteit die rechtstreeks door GRID aan u worden geleverd en waarvoor aanvullende voorwaarden tussen u en ons kunnen gelden.

"Namen, merken of werken van GRID" betekent de bedrijfsnamen, logo's, producten, handelsnamen, merken, dienstmerken, dienstkleding, andere eigendommen of auteursrechten van GRID of haar licentiegever(s).

Voorwaarden

 • Algemeen
 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw toegang tot en gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten van GRID en uw gebruik van GRID Producten (de "Voorwaarden").
 2. U moet de Voorwaarden zorgvuldig lezen en ermee instemmen voordat u de App(s)/Website(s) Diensten of Producten van GRID opent en gebruikt. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen over de App(s)/Website(s) Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) en GRID Producten tussen u en GRID.
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met gebruikers- en aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de App(s)/Website(s) Diensten en Producten van GRID. U zult gevraagd worden om afzonderlijk akkoord te gaan met dergelijke voorwaarden.
 4. Door de App(s)/Website(s) Diensten van GRID te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de App(s)/Website(s) Diensten van GRID niet openen of gebruiken. We raden u aan een kopie van deze voorwaarden te bewaren voor toekomstige referentie.
 5. Als we contact met u moeten opnemen, doen we dat via een pushmelding van de mobiele applicatie van GRID, een telefoontje, sms of e-mail, met behulp van de gegevens die u ons hebt verstrekt bij de registratie voor de mobiele applicatie van GRID. Wanneer we in deze voorwaarden de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit e-mails, sms'jes en pushberichten.
 6. GRID treedt op als agent van de Derdenleveranciers voor Diensten van Derden en kan in sommige gevallen optreden als dienstverlener voor door GRID geleverde Diensten.

De app(s)/website(s) Diensten

De diensten die GRID u aanbiedt bestaan uit:

 1. Toegang tot en gebruik van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID waarmee u Diensten van derden en/of door GRID geleverde Diensten kunt aanvragen en ontvangen; en
 2. Betalingsverwerkingsdiensten via GRID Pay, met Stripe als betalingsdienstleverancier, zodat we u kunnen factureren en in staat zijn deze kosten door te sturen naar Derde Aanbieders voor Diensten van Derden of naar GRID voor door GRID geleverde Diensten (GRID.com B.V. kan gelieerde bedrijven of derden inschakelen om deze diensten namens haar te leveren).
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten in Nederland. Bij toegang tot en gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten in een ander land kunnen specifieke voorwaarden voor dat land van toepassing zijn.
 4. De mobiele toepassingen en/of websites van GRID worden u ter beschikking gesteld onder verschillende GRID-merken.
 5. Waar beschikbaar kunt u Diensten van derden of door GRID geleverde Diensten aanvragen en ontvangen via de mobiele toepassingen en/of websites van GRID.

Diensten van derden

 1. Voor Diensten van Derden treedt GRID op als tussenpersoon tussen u en de Derdenleveranciers om hen in staat te stellen de Diensten van Derden aan u te leveren. GRID levert geen Diensten van Derden. Alle Derden-aanbieders zijn onafhankelijke derden-aannemers, geregistreerde bedrijven of andere rechtspersonen die niet in dienst zijn van of handelen namens GRID.
 2. Wanneer u bent ingelogd, online en in het servicegebied van een Derde Aanbieder, krijgt u in de mobiele applicaties en/of websites van GRID informatie over de Diensten van derden voordat u besluit een verzoek in te dienen.
 3. Derde Aanbieders zijn vrij om te beslissen om een verzoek te aanvaarden, af te wijzen of te negeren. De aanvaarding wordt aan u meegedeeld via de mobiele toepassingen en/of websites van GRID en leidt tot een rechtstreeks contract tussen u en de Derde-leverancier (voor Diensten van derden).
 4. Sommige Diensten van derden kunnen vereisen dat u instemt met afzonderlijke voorwaarden voordat u dergelijke Diensten van derden kunt gebruiken.
 5. De Derde-aanbieder is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de levering van de Diensten van derden.

Netdiensten

 1. GRID zal optreden als een dienstverlener bij het leveren van door GRID Geleverde Diensten. De specifieke voorwaarden voor door GRID Geleverde Diensten kunnen in bijkomende voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst worden uiteengezet. Voor door GRID Geleverde Diensten is GRID de dienstverlener die rechtstreeks met u contracteert.
 2. Het staat GRID vrij om te beslissen om een aanvraag van de door GRID geleverde Diensten te aanvaarden of af te wijzen. De aanvaarding wordt aan u meegedeeld via de mobiele toepassingen en/of websites van GRID en de bijbehorende voorwaarden of overeenkomst zullen bepalen wanneer er een rechtstreeks contract tussen u en GRID ontstaat.

Gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten en Privacykennisgeving

 1. De mobiele toepassingen en/of websites van GRID kunnen worden gedownload of geopend op de meeste moderne mobiele apparaten met een internetverbinding en uitgerust met populaire besturingssystemen zoals Android of iOS.
 2. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de netwerktoegang die nodig is om de App(s)/Website(s) Diensten te gebruiken en u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen van uw mobiele netwerkprovider, inclusief het dataverbruik tijdens het gebruik van de mobiele applicaties en/of websites van GRID. U bent ook verantwoordelijk voor de toegang tot compatibele apparaten en besturingssystemen die nodig zijn om de App(s)/Website(s) Diensten te gebruiken, inclusief software- of hardware-updates.
 3. Om de App(s)/Website(s) Diensten te gebruiken, moet u zich registreren in de mobiele applicaties en/of websites van GRID en een account aanmaken. Op het moment van registratie moet u achttien (18) jaar oud zijn of meerderjarig zijn in het land waar u zich registreert indien dit niet achttien (18) jaar is, tenzij de voorwaarden voor de specifieke Diensten van Derden of de door GRID geleverde Diensten andere leeftijdsvereisten opleggen.
 4. U moet ons bepaalde persoonlijke informatie verstrekken om u te registreren, waaronder uw telefoonnummer en e-mailadres. Om de App(s)/Website(s) Diensten, Diensten van Derden of door het Net Geleverde Diensten te gebruiken, moet u mogelijk ten minste één geldige betaalmethode opgeven (creditcard, betaalkaart of andere geaccepteerde betaalmethode). Mogelijk moet u aanvullende informatie, zoals uw woonadres, en documenten verstrekken voordat u bepaalde Diensten van Derden of door het Net geleverde Diensten kunt gebruiken.
 5. GRID verzamelt, gebruikt en onthult informatie van of over u zoals beschreven in het Privacybeleid van GRID. Er kunnen aanvullende privacyverklaringen van toepassing zijn, inclusief van derde partij controleurs, voor door GRID geleverde Diensten of Diensten van derden. We zullen u op de hoogte brengen wanneer dergelijke kennisgevingen op u van toepassing zijn.
 6. U bent niet verplicht om in te loggen op of gebruik te maken van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID, noch van de Derde Dienstverleners. Als u ervoor kiest om de mobiele toepassingen en/of websites van GRID niet meer te gebruiken, kunt u dat doen zonder ons daarvan op de hoogte te stellen.
 7. Wij kunnen uw toegang tot en gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten tijdelijk beperken wanneer er sprake is van een vermoedelijke schending van uw verplichtingen of van deze Voorwaarden en ook wanneer wij een klacht met betrekking tot fraude ontvangen of wanneer wij dit noodzakelijk achten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij u geen informatie over de klacht kunnen verstrekken ten tijde van een onderzoek (door ons en/of een derde partij zoals de politie).

Uw verplichtingen

 1. Wanneer u de App(s)/Website(s) Services gebruikt, moet u zich houden aan alle toepasselijke wetten. U mag de App(s)/Website(s) Services alleen gebruiken voor wettige doeleinden en voor andere doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U mag de mobiele applicaties en/of websites van GRID niet misbruiken of ons of Derden-aanbieders oplichten. Raadpleeg ons Beleid voor acceptabel gebruik voor meer informatie over wat er van u wordt verwacht.
 2. U moet juiste en volledige informatie verstrekken wanneer u een account registreert en wanneer u de App(s)/Website(s) Diensten gebruikt.
 3. Uw account is strikt persoonlijk, ook wanneer u uw account gebruikt voor werkgerelateerde diensten. Het kan niet worden gedeeld met of in licentie worden gegeven aan derden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door GRID. Nadat u een account hebt aangemaakt:
 1. u mag niet meer dan één account registreren, tenzij wij schriftelijk anders met u overeenkomen;
 2. u mag derden niet toestaan uw account te gebruiken of uw account over te dragen aan een derde; u moet uw accountgegevens te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel houden; u moet uw inloggegevens te allen tijde vertrouwelijk houden; en;
 3. u moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u reden hebt om aan te nemen dat iemand anders uw gebruikersnaam of wachtwoord kent of als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt.
 1. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen of kosten die worden gemaakt als gevolg van de levering van Diensten van derden of door GRID geleverde Diensten die via uw account worden aangevraagd, zoals verder in deze Voorwaarden wordt beschreven.
 2. Bij het gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten mag u geen overlast, ongemak of materiële schade veroorzaken aan de Derden-aanbieder of aan GRID of enige andere partij.

Kosten en betaling

Kosten voor de App(s)/Website(s) Diensten

 1. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten. Wij behouden ons echter het recht voor om gebruikskosten in te voeren, in welk geval u schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt om deze Voorwaarden te beëindigen voordat dergelijke kosten worden ingevoerd. Indien u ervoor kiest deze Voorwaarden te beëindigen, zult u niet langer toegang hebben tot het gebruik van de App(s)/Website(s) Services.
 2. We behouden ons het recht voor om een vergoeding in te voeren voor specifieke functies op mobiele applicaties en/of websites van GRID. Hiervoor kunnen aparte voorwaarden gelden.

Vergoedingen voor diensten van derden en door het net geleverde diensten

 1. Als u een verzoek doet via de mobiele toepassingen en/of websites van GRID, gaat u ermee akkoord de relevante kosten te betalen zoals beschreven in de mobiele toepassingen en/of websites van GRID en bent u verantwoordelijk voor alle kosten of vergoedingen die aan uw account zijn gekoppeld.
 2. Afhankelijk van de gebruikte Dienst van Derden of de door GRID Geleverde Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de locatie, het tijdstip waarop u wilt opladen of parkeren of andere relevante details, kunnen de kosten worden weergegeven op de mobiele toepassingen en/of websites van GRID voordat een verzoek wordt geplaatst. In andere gevallen zijn de kosten afhankelijk van uw gebruik van de Diensten van Derden of de door GRID geleverde Diensten. We kunnen een schatting van deze kosten geven. Houd er rekening mee dat het uiteindelijke bedrag dat u in rekening wordt gebracht, kan afwijken van de schatting.
 3. Er kunnen u extra kosten, kosten en/of boetes in rekening worden gebracht voor uw gebruik of misbruik van door het Net geleverde Diensten en/of Diensten van Derden (zoals reparatie- of schoonmaakkosten).
 4. In sommige gevallen, als de door het Net geleverde Diensten of de Diensten van Derden niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van uw handelen of nalaten (bijvoorbeeld als u niet aanwezig bent op de plaats van de diensten), kunnen alle kosten van toepassing zijn.
 5. Zodra de door GRID geleverde Dienst of de Derde-Dienst is geleverd, kunnen wij u een factuur van GRID of namens de Derde-Dienstverlener sturen, naargelang het geval. De factuur zal BTW bevatten, indien van toepassing.
 6. Voor meer informatie over tarieven en aanvullende kosten, vergoedingen, kosten en/of boetes die specifiek zijn voor de betreffende Dienst van derden of de door GRID geleverde Dienst, raadpleegt u de mobiele applicaties en/of websites van GRID of het onderdeel Ondersteuning.
 7. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd in de mobiele toepassingen en/of websites van GRID.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle kosten onmiddellijk verschuldigd bij het plaatsen van een verzoek en wordt de betaling door GRID vergemakkelijkt via de voorkeursbetalingsmethode die aan uw account is gekoppeld, waarna GRID u per e-mail een ontvangstbewijs zal sturen. Als uw primaire betalingsmethode niet kan worden aangerekend, kan GRID een secundaire betalingsmethode gebruiken indien deze beschikbaar is. Als uw betaalmethode(s) niet beschikbaar zijn, behouden we ons het recht voor om te blijven proberen om de betaling in ontvangst te nemen.
 9. De kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Charge Cards

 1. Kosten voor de GRID Producten kunnen betaald worden met de GRID Charge Card(s) ("Charge Card(s)"). U kunt een gewenst bedrag via uw account op de GRID Charge Card storten en daarmee de GRID Producten betalen.
 2. U kunt uw storting op de GRID Charge Card herroepen binnen veertien (14) dagen na de storting
 3. U moet zorgvuldig omgaan met de oplaadkaart, deze gebruiken overeenkomstig het normale gebruik en zich onthouden van elk ongeoorloofd gebruik ervan.
 4. GRID heeft het recht om op elk moment, in geval van wanbetaling door u of om welke reden dan ook die GRID nodig acht, de mogelijkheid tot opladen met de Charge Card te stoppen en/of geen toegang meer te verlenen tot Diensten van Derden of door GRID geleverde Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting voor de Klant. De geblokkeerde Betaalkaart kan opnieuw geactiveerd worden wanneer het verzuim door u is opgelost of niet langer bestaat.
 5. In geval van diefstal of verlies van een Charge Card of Charge Tag moet u zo snel mogelijk de Charge Card blokkeren door in te loggen op uw GRID account. U kunt de Charge Card als verloren invoeren in zijn account onder 'Mijn Charge Cards'. Hij wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. Totdat deze is geblokkeerd, bent u volledig aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, ongeoorloofd gebruik, diefstal of misbruik van de Charge Card. Alle kosten die met de Charge Card worden gemaakt voordat deze is geblokkeerd, zijn voor rekening van de klant.
 6. Het op de GRID Charge Card gestorte bedrag vervalt twee (2) jaar na de laatste aanmelding op uw GRID-rekening.

Annulering

 1. In sommige gevallen hebt u niet het recht om het verzoek voor de Diensten van Derden en door het GRID geleverde Diensten te annuleren zodra het is aanvaard. Voor bepaalde Diensten van Derden of door het GRID Geleverde Diensten kan de Derdendienstverlener of het GRID (naargelang het geval) u echter toestaan het verzoek te annuleren, maar kunnen u annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 2. GRID kan verzoeken weigeren en de Diensten van Derden of door GRID geleverde Diensten annuleren als er redelijke twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van het verzoek of over de contactgegevens. Ook in dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. We kunnen ook elk contract tussen u en GRID beëindigen.

Vergunning

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, verlenen wij u een persoonlijke, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om de mobiele toepassingen en/of websites van GRID op uw apparaat te installeren en/of te gebruiken, uitsluitend voor uw gebruik en voor u om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van informatie die beschikbaar wordt gesteld via de mobiele toepassingen en/of websites van GRID. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan GRID en de licentiegevers van GRID.

Intellectueel eigendom

 1. GRID behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend. De App(s)/Website(s) Diensten, de apparaten van GRID en alle gegevens verzameld via de mobiele toepassingen en/of websites van Gid (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten op al het voorgaande) zijn en blijven eigendom van GRID of van licentiegevers van GRID.
 2. U mag niet, en mag geen enkele andere partij toestaan om: (a) een licentie, sublicentie, kopie, wijziging, distributie, creatie, verkoop, wederverkoop, overdracht of lease van enig deel van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID; (b) reverse-engineering of pogingen om de broncode van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID te extraheren, tenzij dit wettelijk is toegestaan; (c) programma's of scripts lanceren of laten lanceren met als doel schrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID of gegevens; (d) de Namen, Merken of Werken van GRID gebruiken, weergeven of manipuleren voor enig ander doel dan het gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten; (e) het creëren of registreren van (i) bedrijven, (ii) URL's, (iii) domeinnamen, (iv) namen of titels van softwaretoepassingen, of (v) social media handles of profielen die Netnamen, Merken of Werken bevatten of enig verwarrend of wezenlijk gelijkend merk, naam, titel of werk; (f) het gebruiken van Netnamen, Merken of Werken als uw profielafbeelding of achtergrond van social media; (g) het kopen van trefwoorden (inclusief, maar niet beperkt tot Google AdWords) die Netnamen, Merken of Werken bevatten; of (h) het aanvragen van registratie, verwijzing, gebruik, kopiëren en/of eigendom claimen van de Namen, Merken of Werken van GRID, of van enige verwarrende of wezenlijk gelijkende naam, merk, titel of werk, op enige wijze voor enig doel, alleen of in combinatie met andere letters, interpunctie, woorden, symbolen, ontwerpen en/of enig creatief werk; behalve zoals kan worden toegestaan in de beperkte licentie.

Beëindiging

 1. Het staat u te allen tijde vrij de App(s)/Website(s) Services te gebruiken (waar en wanneer deze beschikbaar zijn) en u kunt deze Voorwaarden en de App(s)/Website(s) Services beëindigen door uw account te sluiten.
 2. We kunnen deze Voorwaarden en uw toegang tot de App(s)/Website(s) Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen als we vaststellen dat u deze Voorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en GRID voor de levering van GRID Producten schendt.
 3. GRID kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden beëindigen of de App(s)/Website(s) Diensten te allen tijde stopzetten door u daarvan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien wij de relevante kosten niet in rekening kunnen brengen bij de door u gekozen betaalmethode, kunnen wij uw toegang tot de App(s)/Website(s) Diensten opschorten of verwijderen totdat de betaling is verricht.
 5. U moet onmiddellijk alle openstaande kosten betalen die verschuldigd zijn aan Derden Leveranciers of GRID door u bij beëindiging. Dergelijke kosten blijven na beëindiging bestaan en wij behouden ons alle rechten voor om de betaling na beëindiging te innen.

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

 1. U bent aansprakelijk voor alle schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op deze Voorwaarden, uw misbruik van de App(s)/Website(s) Diensten of uw schending van wetten of rechten van derden. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd, tenzij deze activiteiten niet door u zijn geautoriseerd en u niet anderszins nalatig bent geweest.
 2. Om toegang te krijgen tot de App(s)/Website(s) Diensten stemt u ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren (naar onze keuze) van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten, schade, boetes, sociale premies en belastingen die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze Voorwaarden, schending van de toepasselijke wetgeving of vorderingen van derden die direct of indirect verband houden met uw gebruik van de Diensten van Derden, de door het Net geleverde Diensten of uw gebruik van de Net Producten in het algemeen.
 3. Niets in deze Voorwaarden beperkt en/of sluit aansprakelijkheid uit die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten, met inbegrip van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid en aansprakelijkheid als gevolg van fraude. Uw rechten als consument zullen worden geëerbiedigd onder de toepasselijke wetgeving.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk onder deze Voorwaarden voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken), restitutie of anderszins voor een van de volgende zaken in verband met het gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten: (i) winstderving; (ii) verlies van omzet of zaken; (iii) verlies van overeenkomsten of contracten; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies van gebruik of corruptie van software, gegevens of informatie; (vi) verlies van of schade aan goodwill en (vii) indirecte of gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. schade of verliezen die voortvloeien uit een transactie tussen u en een derde-aanbieder; of
 2. de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de inhoud, producten of diensten van de Derde-aanbieder.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering door oorzaken buiten onze (redelijke controle).
 4. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor het gebruik van de mobiele toepassingen en/of websites van GRID (en niet met betrekking tot enige andere afspraken tussen ons waarvoor de aansprakelijkheidsregelingen in een afzonderlijke overeenkomst zijn geregeld) bedraagt maximaal vijfhonderd euro (€ 500).
 5. Voor zover wettelijk toegestaan geven wij geen garanties en wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor enig handelen of nalaten van u of een derde partij.

Disclaimer

Wij leveren de App(s)/Website(s) Diensten "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". De App(s)/Website(s) Diensten kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en/of andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie en zijn niet gegarandeerd te allen tijde en zonder fouten beschikbaar.

Algemeen

 1. GRID kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van wijzigingen. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen zodra u daarvan op de mobiele toepassingen en/of websites van GRID en/of per e-mail op de hoogte bent gesteld. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, staat het u vrij om uw account te sluiten in overeenstemming met Artikel 11.1. Deze Voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt bij het begin van dit document.
 2. De ongeldigheid van bepalingen in deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden. Dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepalingen worden geacht te zijn geschrapt.
 3. Wij kunnen deze Voorwaarden of onze rechten of verplichtingen daarin geheel of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden of overdragen zonder uw voorafgaande toestemming, mits dit niet leidt tot een vermindering van de rechten waarop u op grond van deze Voorwaarden of de wet recht heeft. Wij zullen u hierover informeren. U mag deze Voorwaarden of enige van onze rechten of verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden of overdragen, aangezien uw gebruik van de GRID's App(s)/Website(s) persoonlijk is, tenzij anders overeengekomen.
 4. Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de App(s)/Website(s) Diensten. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van GRID, prevaleren bovendien deze Voorwaarden.
 5. Het is mogelijk dat u aanvullende voorwaarden moet accepteren om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de App(s)/Website(s) Diensten en/of Netproducten. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de afzonderlijke overeenkomst, heeft de laatste voorrang tenzij anders vermeld in de afzonderlijke overeenkomst.
 6. Er zijn geen derde begunstigden van deze Voorwaarden, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Geschillenbeslechting

GRID kan voor gebruikers die als consument optreden een bemiddelingsproces beschikbaar stellen voor consumentengeschillen met betrekking tot de App(s)/Website(s) Diensten of deze Voorwaarden met het oog op een minnelijke schikking. In aanmerking komende consumenten kunnen ook klachten over de Netdiensten of deze Voorwaarden indienen bij de Europese Commissie die hier toegankelijk is krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013. GRID is niet verplicht om een online platform voor geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen van consumenten op te lossen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met uitzondering van die regels (indien u woonachtig bent in de EU) die betrekking hebben op wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming in uw land die gunstiger voor u zijn, in welk geval die bepalingen van toepassing kunnen zijn. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing. U kunt een gerechtelijke procedure met betrekking tot de GRID Producten aanhangig maken bij een bevoegde Nederlandse rechter. Indien u in de EU woont, kunt u een gerechtelijke procedure met betrekking tot de GRID Producten ook aanhangig maken bij de bevoegde rechter van het land waar u woont. Als u in de EU woont, kunnen wij alleen gerechtelijke stappen tegen u ondernemen in het land waar u woont, tenzij u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval u instemt met de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in geschillen.

Contactgegevens

Als u vragen wilt stellen over, een verzoek wilt indienen met betrekking tot of een klacht wilt indienen over deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met de GRID Support of ons mailen op een van de onderstaande adressen.

GRID.com B.V.

Radarweg 29

1043 NX Amsterdam

legal@grid.com

KVK: 86351699

BTW nummer: NL863940018B01

IBAN/ABA: NL73SNSB8839194169

SWIFT/BIC: SNSBNL2A

#element-chatbox-button#